Al. Józefa Piłsudskiego 26/49, 15-444 Białystok kontakt@clmm.pl +48 690 510 420

Polityka prywatności

serwisu www. clmm.pl

 

 

1.       Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług  serwisu www. clmm.pl

2.       Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Wojciech Wierciński prowadzący działalność gospodarcza pod firmą Konopna Terapia Centrum Leczenia Medyczną Marihuaną – sklep Wojciech Wierciński” z siedzibą przy ul. Ryska 3a lok. 54, 15-008 Białystok, NIP: 5432073741, REGON: 520443574.

3.       Przetwarzanie danych osobowych może dotyczyć następujących danych osobowych:

a.       Imię i nazwisko lub nazwa firmy oraz dane teleadresowe tj. adres email, bądź numer telefonu – w celu umożliwienia bezpośredniego kontaktu z Tobą,

b.       Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych, o ile ma miejsce kontakt elektroniczny.

4.       Dane osobowe będą przetwarzane w celu wskazanym w treści danej zgody (w szczególności wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody.

5.       Każdy Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o tym jakie dotyczące go dane osobowe są przetwarzane i w jakim zakresie oraz w jakim celu.

6.       Dane osobowe:

a.       są przetwarzane zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 5 RODO, tj. z uwzględnieniem zasad: zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości adekwatności, prawidłowości, minimalizacji danych, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności oraz rzetelności,

b.       przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody,

c.        nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

7.       Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowań w następujący sposób:

a)      poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b)     poprzez gromadzenie plików “cookies”.

8.       Pliki „cookies” są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

9.       Administrator danych jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

10.   Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu:

·         dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

·         przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

·         możliwości logowania do serwisu;

·         utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

11.   Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików „cookies” lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek w sposób domyślny ustawiona jest na akceptację zapisu plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików „cookies”. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików „cookies”. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

12.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W wyraźnie wskazanych sytuacjach podanie danych osobowych może być konieczne do realizacji przez Administratora zawartych umów.

13.   Każdy Klient w stosunku do swoich danych osobowych ma prawo do żądania ich sprostowania (poprawienia), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, uzyskania informacji o podmiotach, którym dane są przekazywane na podstawie umowy o powierzeniu danych osobowych, z zastrzeżeniem, że w sytuacji gdy dane osobowe są przetwarzane w celach rozliczeń finansowych bądź podatkowych, to okres ich przetwarzania jest wskazany w przepisach podatkowych. W takiej sytuacji cofnięcie zgody na przetwarzanie w tym okresie nie jest skuteczne.

14.   Administrator danych nie udostępnia danych osobowych Klienta osobom trzecim. Odstępstwem od zasady mogą być przypadki naruszenia prawa oraz  w przypadku, w których przepisy prawa uprawniają administratora danych osobowych do udostępnienia administrowanych danych oraz przekazania danych osobowych innemu podmiotowi na podstawie umowy o przetwarzaniu danych.

15.   Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: sklep@clmm.pl z dopiskiem „RODO”.

16.   W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www. clmm.pl . Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.

17.   Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

18.   Niniejsza polityka prywatności może zostać w każdym czasie zmieniona w drodze opublikowania w jej miejsce nowej polityki prywatności. Zmiana taka staje się skuteczna z chwilą jej publikacji i nie wymaga indywidualnego powiadamiania poszczególnych osób, których dane dotyczą.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

SERWIS: www. clmm.pl

 

1.       Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO, informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wojciech Wierciński prowadzący działalność gospodarcza pod firmą Konopna Terapia Centrum Leczenia Medyczną Marihuaną – sklep Wojciech Wierciński” z siedzibą przy ul. Ryska 3a lok. 54, 15-008 Białystok, NIP: 5432073741, REGON: 520443574.

2.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:

a.       w celu rejestracji profilu Klienta na stronie internetowej sklepu internetowego www. clmm.pl – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b.       w celu przyjmowania i realizacji zamówień złożonych przez Klientów w sklepie internetowym www. clmm.pl – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

c.        w celu obsługi reklamacji składanych przez Klientów sklepu internetowego www. clmm.pl – art. 6 ust. 1 lit. d RODO,

d.       w celach marketingowych, a mianowicie do obsługi usługi newsletter sklepu internetowego www.clmm.pl oraz przekazywania powiadomień o dostępności towaru w sklepie internetowym – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

e.       w celu wysyłania powiadomień Klientowi o dostępności produktu, za wyraźną zgodą Klienta – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

f.         w celu prowadzenia bazy danych zawartych umów cywilnoprawnych oraz rozliczeń z kontrahentami przez sklep internetowy www. clmm.pl – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

g.       w celach dowodowych, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku dochodzenia roszczeń przez Administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3.       Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.

4.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujący sposób:

a.       wprowadzanie danych osobowych do rejestrów Administratora,

b.       przekazywanie danych osobowych podmiotom odpowiedzialnym za realizację zamówienia, w szczególności przesyłkę towaru, ubezpieczenie przesyłki,

c.        przekazywanie danych osobowych podmiotom odpowiedzialnym za prowadzenie hostingu, na którym postawiona jest strona internetowa sklepu internetowego www. clmm.pl

d.       łączenie danych osobowych udostępnianych przy rejestracji konta przy składaniu zamówienia z danego konta,

e.       porządkowanie danych osobowych użytkowników strony internetowej www. clmm.pl

f.         automatyczne zbieranie danych za pośrednictwem plików cookies, zgodnie z polityką prywatności.

5.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres 3 lat oraz w zakresie koniecznym dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

6.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych dopuszczalne jest w formie pisemnej.

7.       W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego ma Pani/Pan prawo wnieść w dowolnym momencie bezpłatnie sprzeciw wobec tego przetwarzania w zakresie, w jakim jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim.

8.       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

9.       Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób automatyzowany (w szczególności do założenia konta na stronie internetowej sklepu internetowego www. clmm.pl i wysłania potwierdzenia dokonania zakupu), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację.

10.   Administrator danych nie korzysta z form profilowania Pani/Pana danych osobowych.

11.   Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji umów zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego www. clmm.pl .